Komplisert infrastruktur og energiprosjekt

Vi sitter i en ledergruppe på 4 for å gjennomføre komplisert infrastruktur og energiprosjekt på Aker brygge. Ferdigstillelse våren 2025.

En nettside fra Fjellvann