Revisjonsarbeid på 2 fjernvarme anlegg i Asker og Oslo

Vi har mottatt revisjonsarbeid på 2 fjernvarme anlegg i Asker og Oslo. Arbeidene består av demontering mekanisk, oppgraderinger,dykkerarbeider ned til 32m dyp og spesialarbeider rundt trykk kjøring av anlegget for optimalisering og tilbakemontering.

En nettside fra Fjellvann