Revisjon og riggarbeider vannvei i Hedmark

mpenergi har mottatt riggarbeider i forbindelse med revisjon og utbedring av turbin i Hedmark fylke. Arbeidene består av HMS, prosjektledelse,rigg, stillas og arbeider på selve løpehjulet. Arbeidene starter opp vinter 2015 og ferdigstilles før vårflommen.

En nettside fra Fjellvann