Arbeider vedrørende nedkjøring og stenging av en av Nord Europas største kraftstasjoner

Vi har mottatt arbeider vedrørende nedkjøring og stenging av en av Nord Europas største kraftstasjoner med blant annet en kaplanturbin på 110mgw som skal ha revisjon frem til vårflommen kommer. Arbeidene består av nedstengning, sikring, dykkerarbeid ned til 18m dyp, setting av stål luker 4 stk a 20 tonn på 5.5 x 18 m samt tetting av luker og tømming av kraftstasjonen for vann. Arbeidene starter opp 11.februar.

Status kontroll av Kaplan turbin

Vi er hentet inn vedrørende status kontroll av Kaplan turbin 40mgw som medfører nedkjøring og stenging av kraftstasjonen fra mandag 14.Januar. Arbeidet består av bruk av kran, mannskap,rigg, glideluker,montering av totalt 36 tonn stål konstruksjon og dykkerarbeid ned til 12m dyp.

PTK 2013

PTK 2013 ( Produksjons teknisk Konferanse) er endelig programfestet og den årlige store samlingen for kraft Norges indre miljø skjer 4-6. mars 2013 på Gardermoen. Årets Sponsor er Eidsiva Energi. PTK 2013 har denne gang spesielt fokus på 2 felter : Langsiktig verdiskapning innen kraftproduksjon og Opprustning/utvidelse. Morten Pedersen deltar som vanlig og er normalt eneste i sitt fagområde av de rundt 400 deltakerne. Alle viktige fremtids utsikter og planer fremlegges på denne konferansen.

Søke feil på kraftstasjon

Vi har blitt rekvirert for å søke feil på kraftstasjon for et av landets største Energi selskap. Feilen forhindrer revisjons arbeid på luker og dermed kritisk. Vi vil dermed frigjøre oss så raskt som mulig for å søke feil og løse dette umiddelbart.

Drift på et av Nord Europas største elvekraftverk

Vi har mottatt større arbeid inn mot drift på et av Nord Europas største elvekraftverk. Arbeidet foregår å håndtere nedstegning av aggregat,lukesetting,tømme kraftstasjon for vann og rigg arbeid. Det vil også være flere dager med dykkerarbeid på 16m dyp.Dykkerarbeidet krever bistand fra mobilkran, kurv og krabb. Arbeidet starter opp umiddelbart.

En nettside fra Fjellvann