Vi er hentet inn til et av Nord Europas største elvekraftverk

Vi er hentet inn til et av Nord Europas største elvekraftverk vedrørende større oppgraderinger 2014. Dette omhandler kontroll av 1600m2 inntaks grinder fordelt på 13 fransis turbiner ved siden av hverandre samt føringer og utmålinger. I tillegg til dette skal hele inntaks bassenget på 160x 75 meter x 17 m dypt bunn kartlegges nå. Og så renskes med kran, flåter, rigg og dykkerarbeid i 2014. Forarbeidet starter opp 7.august. Kraftverket skal oppgraderes for inntil 50 millioner i 2014 og vi er stolte av å være en stor og fast del av grunnlaget for hele prosjektet.

Driftsfeil vannvei i Begnavassdraget

Vi er hentet inn for driftsfeil vannvei i Begnavassdraget. To kraftstasjoner med ca 2 kilometer avstand har vanntap som igjen gir reduserte inntekter. Arbeidene starter opp 24.Juli og medfører prosjektledelse, HMS, rigg, kran, vinsje systemer og dykkerarbeid.

Nord Europas største elvekraftverk

Morten Pedersen Energi har mottatt arbeider vannvei på Nord Europas største elvekraftverk. Dette gjelder stål/betongarbeid i kritisk del av inntaket som er 45m bredt og 12m dypt. Arbeidene utgjør også masseforflytting på bunn med dykkere og betongskade på bunnterskel. Arbeidene starter opp så fort vårflommen har gått ned i begynnelsen av Juni og vil vedvare 2-3uker. Arbeidene er forarbeid til en 4mnds jobb som kommer i august 2014.

Oppgradering og vedlikehold på fjernvarme anlegg

Morten Pedersen Energi har fått oppgradering og vedlikehold på fjernvarme anleggene i sjø til kontorbyggene på Lysaker, Telenor, Aker hovedkontor/Fornebu og Statoil hovedkontor som ligger i Rolfsbukta/Fornebu. Sistnevnte består også av status, kontroll og faktisk beliggenhet av nytt anlegg i sjø. Arbeidene medfører dykkerarbeid på 30m dyp over flere dager, mekanisk, teknisk arbeid og prosjektering samt prosjektledelse. Arbeidene gjøres i mai.

Kontrollerende arbeid vannvei

Vi har mottatt kontrollerende arbeid vannvei for Norges nest største kraftselskap iforbindelse med stor ombygging som kommer høsten 2014. Prosjekterende, kontrollerende og tegninger gjøres april 2013. Arbeidet er vedrørende inntaksbasseng og inntaket er over 60m, fordelt på 3 føringer under en bru og inntil 12m dybde.

Prosjektleder på større driftsområde nær elv

Morten Pedersen har mottatt prosjektleder funksjonen og kontrollerende utførende for oppretting av store skjevheter i drifts/kontorbygning på større driftsområde nær elv. Utfylling har presset grunnen opp og bygningen har hevet seg ca 50cm på ene siden. Arbeidet består av prosjekterende, kontrollerende utøvende, rigg, kran og grunnarbeid. Elv i nærheten gjør at særskilte forbehold må tas.

En nettside fra Fjellvann