Fjernvarme og energieffektivisering

Fjernvarme og energieffektivisering har vi drevet med siden oppstart i -97 og spesielt mye i årene fra 2005 og til dags dato. Prosjektene har i all hovedsak vært industrielle og kommunale forsynings kritiske områder.

En nettside fra Fjellvann