Godkjent Lærling bedrift

Morten Pedersen har siste 18 år vært godkjent faglig leder for lærlinger innen byggfag og hatt flere lærlinger utplassert samt ført 1 lærling til fagbrev som tømrer.

En nettside fra Fjellvann