Innvendig kontroll av inntaksrør

mpenergi er så langt vi vet, eneste firma i Norge som utfører og har erfaring med innvendig fysisk kontroll av inntaksrør til kraftstasjoner. Utstyr, HMS, erfaring for denne type jobb for rørgater opp til 2km lengde ,fallhøyde på 300meter og dimensjoner ned i Ø800.

Vedlagte bilder er fra kontroll 1200meter rørgate, Ø900 og fallhøyde 245 meter med enkelte partier på 45% fallvinkel. 99 skjøter ble kontrollert og målt på 4 plasser pr skjøt.

En nettside fra Fjellvann