IRM ROV

Vi har utført innvendig IRM ( Inspection,repair, maintenance) med ROV i energi og sjøvannsanlegg som vi har kontrollerende og prosjekteringen til. Samtidig utfører vi anbuds beskrivelsen til kommende arbeider.

ROV undersøkelser og målinger av sjøvannsanlegg og rørledninger

Vi er sertifisert sjøkaptein D6 og D5LA, SRC, STCW , offshore dykker og utført ROV(miniubåt) arbeid/søk i 25 år. Blant annet ledet vi Utøya søket for myndighetene, Kiwi Burud saken , flere Politisaker og deltok i gruppe som lettet etter mordvåpenet på Olof Palme. Vi har nettopp utførte flere ROV oppdrag av sjøvannsanlegg og rørledninger for offentlige selskaper.

EU/EEA Renewable energy programme

EU/EEA Renewable and energy efficiency programme.

We have a visit from the mayor and his team from Bulgaria. Here from a visit to the National Museum. We rehabilitate primary schools and community centers with heat pumps and solar power for own consumption. A total of approx. 4,000m2 to be completed in 2024.

En nettside fra Fjellvann