IRM ROV

Vi har utført innvendig IRM ( Inspection,repair, maintenance) med ROV i energi og sjøvannsanlegg som vi har kontrollerende og prosjekteringen til. Samtidig utfører vi anbuds beskrivelsen til kommende arbeider.

En nettside fra Fjellvann