Author Archive | Morten Pedersen

European Green Deal

Mpenergi AS deltar aktivt i Europa og det grønne skriftet. Her fra event i Juni og European Green Deal I Sofia, Bulgaria med 12 nasjoner tilstede.

IRM ROV

Vi har utført innvendig IRM ( Inspection,repair, maintenance) med ROV i energi og sjøvannsanlegg som vi har kontrollerende og prosjekteringen til. Samtidig utfører vi anbuds beskrivelsen til kommende arbeider.

ROV undersøkelser og målinger av sjøvannsanlegg og rørledninger

Vi er sertifisert sjøkaptein D6 og D5LA, SRC, STCW , offshore dykker og utført ROV(miniubåt) arbeid/søk i 25 år. Blant annet ledet vi Utøya søket for myndighetene, Kiwi Burud saken , flere Politisaker og deltok i gruppe som lettet etter mordvåpenet på Olof Palme. Vi har nettopp utførte flere ROV oppdrag av sjøvannsanlegg og rørledninger for offentlige selskaper.

En nettside fra Fjellvann