ROV undersøkelser og målinger av sjøvannsanlegg og rørledninger

Vi er sertifisert sjøkaptein D6 og D5LA, SRC, STCW , offshore dykker og utført ROV(miniubåt) arbeid/søk i 25 år. Blant annet ledet vi Utøya søket for myndighetene, Kiwi Burud saken , flere Politisaker og deltok i gruppe som lettet etter mordvåpenet på Olof Palme. Vi har nettopp utførte flere ROV oppdrag av sjøvannsanlegg og rørledninger for offentlige selskaper.

En nettside fra Fjellvann