Aktuelt og Nyheter

 • mpenergi har fått kontrakten med oppgradering av et av Nord Europas største elvekraftverk. Kraftverket er bygget i perioden 1914-1920 og oppgraderingene er det største i Norge på 100 år innen de faktiske oppgavene som skal utføres. Arbeidene starter opp noe forsinket, august/september 2014 og vil gå løpende til april 2015 og fortsette etter vårflommen 2015. Det vil prosjekteres nye kran flåter til arbeidene fra samarbeidspartner i Riga. Arbeidene består av HMS, prosjektledelse, rigg, kran, flåter, dykkerarbeid og mobilkran. Det skal blant annet skiftes 1600m2 inntaks grinder og renske inntaksbasseng på størrelse 160m x 70m x 16m dybde for flere tusen kubikk skrot og tømmer. (25.08.2014)
 • Solbergfoss inntak 1Solbergfoss inntak 42014-08-27 07.48.02Solbergfoss grind 4Solbergfoss kynningsrud 2Solbergfoss kynningsrud 6

 • mpenergi har mottatt arbeider på flomluke som har mekanisk feil på løfteanordning. Arbeidene består av HMS, prosjektledelse, rigg, dykkerarbeid og kran. (19.08.2014)
 • Solbergfoss flomluke 1.DCIM100GOPRODCIM100GOPRO

 • mpenergi har mottatt arbeider vedrørende revisjon på kaplan turbin i øvre Glomma/Hedmark. Arbeidet består av rigg arbeid på og rundt selve løpehjulet etter tømming for vann. (19.08.2014)
 • Strandfossen 1Strandfossen 2 (2)Strandfossen 3Strandfossen 4Strandfossen 5Strandfossen 6

 • mpenergi har mottatt vannarbeider og rigg i forbindelse med skade på en 55mw kaplan turbin. (30.07.2014)
 • 2014-07-30 08.02.002014-07-30 09.09.48

 • mpenergi bistår i skipsproblemer på Herøya Industripark hvor blant annet skipet måtte flyttes med taubåter for å frigjøre kai for annet skip og med løpende dykkerarbeid. (03.07.2014)


   • mpenergi har signert kontrakt for levering av kranlekter som består av 4 deler. Kranlekteren er bestilt spesifikk til kontrakten vi har mottatt for oppgradering av et av Nord Europas største elvekraftverk. Det innebærer ta opp 1600m2 inntaks grinder , rengjøring, montere 1600m2 nye inntaksgrinder samt rengjøre og renske hele inntaks bassenget på ca 160 x 75 meter med 16 dybde fra 100års tømmerfløting. 2-3000m3 Spesifikasjoner kranlekter : https://mp-energi.no/upload/files/img_20140614_0002.pdf  (14.06.2014)


   •  Mpenergi ved Morten Pedersen er spesielt invitert av Energi Norge til «Fornybarkonferansen 2014» i Bergen 10. 11.og 12. Juni. Kjente og tunge aktører innen nasjonalt og internasjonalt næringsliv er foredragsholdere.  Faglig påfyll for langsiktig strategi er noe vi prioriterer høyt. http://fornybarkonferansen.no/   (11.06.2014)

   • Mpenergi er hentet for mindre ombygging av kjølevannet til kulturhuset Ælvespeilet i Porsgrunn. (03.06.2014)

   • Mpenergi bistår Jos.Shipping vedørende problemer med et lasteskip til kai hos NCC. Arbeidene består av prosjektledelse, HMS og dykkerarbeid for å gjøre skipet seilingsdyktig for avgang 7.mai. (06.05.2014)

   • Mpenergi drar på befaring og prosjektering første uken i mai til et elvekraftverk i Hedmark som skal ha revisjon/utbedringer etter vårflommen i noen uker. Arbeidene består av prosjektledelse, rigg ,stillasbygging og arbeid rundt og under kaplan turbinen og dets løpehjul. Arbeidet skjer tørt og kraftstasjonen må luke settes og pumpe tømmes for vann.(02.05.2014)


   • Mpenergi har mottatt oppgradering og utbedring av et vannverk i innsjøen Lyseren. Arbeidene gjøres så raskt andre arbeider er avsluttet. (09.04.2014)

   • Mpenergi har mottatt liten oppgradering av målesystemer oppstrøms side av et elvekraftverk. Arbeidene gjøres så raskt andre arbeider er avsluttet. (09.04.2014)

   • Mpenergi har mottatt oppgradering av samtlige fjernvarme anlegg i sjø på Fornebu, Lysaker. Dette innebærer blant annet Statoil, Telenor, Aker Hovedkontorer og Telenor Arena samt alle kontorbyggene. Arbeidene består av rensing av inntaksledninger Ø 700-900mm opptil 500meter lengde ned til 32m dyp samt mekanisk arbeid vedrørende pumper og vanntrykk tilkoblinger. Arbeidene starter opp i uke 14.(13.03.214)

    • Mpenergi har mottatt arbeider med tilpasninger av stålkonstruksjoner til elvekraftverk. Gammel stålkonstruksjon skal løftes opp og nye monteres for kontroll målinger. Arbeidet består av HMS rigg, kran, prosjektledelse og noe dykkerarbeid. Mpenergi har mottatt all montering i denne jobben som hoved delen er oppstart 1.august 2014. (11.03.2014)

   • Skipet MS Voorneborg på 136m lengde trenger dykkerassistanse natt til Lørdag 8.mars på Herøya Industripark i Porsgrunn. Natta medgår til å få skipet seilingsdyktig igjen. (08.03.2014)Skipet MS Voorneborg på 136m lengde trenger dykkerassistanse natt til Lørdag 8.mars på Herøya Industripark i Porsgrunn. Natta medgår til å få skipet seilingsdyktig igjen. (08.03.2014)

   •  Mpenergi har mottatt mekaniske utbedringer på inntaksgrinder til 40MW elvekraftverk. Arbeidene består av prosjektledelse, HMS, rigg, mekanisk arbeid og dykkerarbeid på 18-12 meter dyp. Arbeidene startes opp uke 9 og ferdigstilles medio mars. (20.02.2014)


   •  Morten Pedersen reiser til Riga for prosjektering av stålkonstruksjoner til bruk i oppgradering av Nord Europas største elvekraftverk som har fysisk oppstart 1.august. Det skal tas opp flere tusen tonn med tømmer samt demontering av 200 tonn stål og montering av 110 tonn ny stål konstruksjon. Spesial laget utstyr til jobben produseres i Riga.(08.02.2014)

   • MPenergi har mottatt kontroll arbeid på inntak til 40MW kaplan turbin. Arbeidene består av prosjektledelse, HMS, mekanisk arbeid, rigg, kran og dykkerarbeid på 18 meter. Arbeidene vil foregå i februar.(07.02.2014)

   •  MPenergi har mottatt prosjekt arbeid og kontrollerende utmålinger i forbindelse med lekkasje på lukesylindere inntaksluke til 2 stk 55MW Kaplan turbin. Disse store sylinderne skal skiftes. Arbeidene består av HMS, prosjektledelse,kran, kontroll, utmålinger og dykkerarbeid.  Arbeidene starter opp 3.februar. (27.01.2014)

   • MPenergi har mottatt kontroll arbeid vedrørende revisjon på 10MW francis turbin. Arbeidene starter opp umiddelbart. (27.01.2014)

   • Vi har mottatt den største oppgraderingen av et elvekraftverk vannvei de siste 100 år i Norge. Elvekraftverket er et av Nord Europas største. Vi er meget stolte av at vår faglighet har gitt oss denne tilliten. Elvekraftverket skal gå på drift under oppgraderingen og det gjør arbeidene særdeles utfordrende. Arbeidene starter opp 1.august 2014 og skal være ferdige til vårflommen 2015, med prosjektering og planlegging fra dags dato. Etter kontroll gjøres frem til vårflommen 2016. Arbeidene består av rensk av basseng på 160×75 x 16 meter dypt for 2-4 000m3 tømmer. Demontere og ta opp 1600m2 inntaks grinder, terskel og førings reparasjoner og montering av 1600m2 nye inntaksgrinder. Alt arbeid innen prosjektledelse, rigg, kran, flåter, dykking er mottatt i dette prosjektet. (23.01.2014)

   • MPenergi er hentet inn for å finne druknet person ved et større elvekraftverk. Overvåkingsvideo viser hendelsen, men redningsetater oppfatter elvekraftverket som vanskelig og farlig og dermed overtar vi. Vår 20 års erfaring med vannarbeid på elvekraftverk gjør dette til «vanlig» dag på jobben, men med trist årsaks sammenheng.  Vi fant og hentet opp den omkomne den 22.01.2014 på 17 meters dyp . (17.01.2014)

 


   • MPenergi har mottatt oppgradering av inntak til vannverk i innsjøen Lyseren i Østfold. Arbeidene består av HMS, prosjektering, dykkerarbeid og mekanisk arbeid. Arbeidet starter opp i uke 3. (06.01.2014)

   • Vi har mottatt stengning av elvekraftverk med 55MW kaplan turbin som skal ha revisjon frem til vårflommen. Arbeidene består av prosjektledelse, HMS, kran, rigg og noe dykkerarbeid. Arbeidene starter opp i januar 2014 så fort vann mengden har gått ned ved litt kulde. (30.12.2013)

   • Mpenergi har mottatt arbeider ved Norges største bio brensel fabrikk. Arbeidene innebærer undertrykk vannkjøling til produksjonen fra 4 store pumper i vann. Pumpene gir 780 000 liter vann pr time. Prosjektledelse, HMS, rigg, mekanisk arbeid og dykkerarbeid blir noen av arbeidsoppgavene som starter opp 19.desember. Internett link til fabrikken : http://northseabiodiesel.com/ (17.12.2013)

   • Morten Pedersen reiser for prosjektstyring til Riga. Dette omhandler leveranser til et av Nord Europas største elvekraftverk. Prosjektstyring og oppfølging er meget viktig skjer så tidlig som mulig i fasen for leveranser.(11.12.2013)

   • Vi har mottatt arbeider på et av Norges største elvekraftverk som skal skifte pumpesystem. Arbeidene består i forundersøkelse, prosjektledelse, rigg, drift, dykkerarbeid ,mekaniske og betong arbeider over og under vann. Arbeider starter opp løpende etter ferdigstillelse av andre arbeider. (26.11.2013)

   • Mpenergi har mottatt stengning av bakvann på 40MW kraftstasjon som medfører mobilkran, lukesetting av 6 luker a 5.5 tonn samt tømming og kontroll med dykkere. Arbeidet gjøres uke 48. Kraftstasjonen ble åpnet ny 20.april 2011 og vi har hatt alt arbeidet siden vannfylling på denne stasjonen. (22.11.2013)

   • Vi har mottatt utbedring av rulleluke på 17 x 8 meter som har mekanisk skade på og mot føringsiden. Rulleluken fungerer som flomluke med kapasitet på 700m3 pr/sek og har dermed kritisk funksjon.

 

En nettside fra Fjellvann