EU/EEA Energy program Bulgaria

EU/EEA Renewable energy program. Energy efficiency. Upgrade and renovation of two schools in Municipality of Shumen, close to Black Sea. To be completed in -24. GEO , heat-pumps and photovoltaic energy to own consumptions.

EU/EEA Energy program Bulgaria

Vi er tredje part gjennom EØS avtalen i prosjekter i Bulgaria som er bygging/ombygging av 10 eldre bygg som inneholder skoler, barnehager, sykehjem og kultursenter. Oppgradere gamle bygg fra kommunisttiden til dagens standard, energi effektivisere og fornybare energikilder til egen produksjon. Påbegynt sommer -23 og ferdigstilles 2024. Her avbildet med en av ordførere som får 2 nye bygg.

En nettside fra Fjellvann