EU/EEA Environment Protection and Climate Change Program

mpenergi AS er tatt opp som partner og 3. Parts kontrollør i nytt EU/EEA (EØS) program i Bulgaria. Det nye programmet « Environment protection and climate change» er i tillegg til « Energy efficiency municipalities» Vi vil derfor være ofte i Bulgaria og overvåke prosjekter i flere av landets 265 kommuner.

EU/EØS Avtalen – Bulgaria

mpenergi AS jobber på departement nivå underlagt offentlige anskaffelser fra EU og Norges tilknytting via EØS avtalen i Bulgaria. Vi er involvert i prosjekt løsninger , fremdrift og 3.parts kontrollør i større program for energieffektivisering i kommuner, oppgradering av offentlige bygninger primært skoler og barnehager.

En nettside fra Fjellvann