Author Archive | Morten Pedersen

Et havari på servo

Et havari på servo til en ledeskovel medfører nedstengning av en 110mgw kaplan turbin og arbeid i den forbindelse som prosjektledelse, HMS, nedstengningsprosedyrer, lukesetting, dykkerarbeid, pumpetømming og tetting av luker.

Vannfylling og oppstarts arbeider på en dobbel 11mgw Fransis turbin

Vi hatt mottatt vannfylling og oppstarts arbeider på en dobbel 11mgw Fransis turbin som er en del av Nord Europas største elvekraftverk. Dette medfører teknisk arbeid, rigg,kran,fjerning av 4 stk stålkonstruksjoner a 6 tonn på 4x 16m og setting av 4 stk inntaksgrinder i stål a 2 tonn på 4 x 16m. Arbeidene medfører løpende bruk av kran og dykking ned til 16m dyp. Arbeidene starter opp Torsdag 31.januar.

Arbeider vedrørende nedkjøring og stenging av en av Nord Europas største kraftstasjoner

Vi har mottatt arbeider vedrørende nedkjøring og stenging av en av Nord Europas største kraftstasjoner med blant annet en kaplanturbin på 110mgw som skal ha revisjon frem til vårflommen kommer. Arbeidene består av nedstengning, sikring, dykkerarbeid ned til 18m dyp, setting av stål luker 4 stk a 20 tonn på 5.5 x 18 m samt tetting av luker og tømming av kraftstasjonen for vann. Arbeidene starter opp 11.februar.

Status kontroll av Kaplan turbin

Vi er hentet inn vedrørende status kontroll av Kaplan turbin 40mgw som medfører nedkjøring og stenging av kraftstasjonen fra mandag 14.Januar. Arbeidet består av bruk av kran, mannskap,rigg, glideluker,montering av totalt 36 tonn stål konstruksjon og dykkerarbeid ned til 12m dyp.

PTK 2013

PTK 2013 ( Produksjons teknisk Konferanse) er endelig programfestet og den årlige store samlingen for kraft Norges indre miljø skjer 4-6. mars 2013 på Gardermoen. Årets Sponsor er Eidsiva Energi. PTK 2013 har denne gang spesielt fokus på 2 felter : Langsiktig verdiskapning innen kraftproduksjon og Opprustning/utvidelse. Morten Pedersen deltar som vanlig og er normalt eneste i sitt fagområde av de rundt 400 deltakerne. Alle viktige fremtids utsikter og planer fremlegges på denne konferansen.

Søke feil på kraftstasjon

Vi har blitt rekvirert for å søke feil på kraftstasjon for et av landets største Energi selskap. Feilen forhindrer revisjons arbeid på luker og dermed kritisk. Vi vil dermed frigjøre oss så raskt som mulig for å søke feil og løse dette umiddelbart.

En nettside fra Fjellvann