Revisjon biodiesel fabrikk Fredrikstad

mpenergi har mottatt revisjon av kjøleanlegget til biodiesel fabrikk som ligger i Fredrikstad. Arbeider omfatter sjøarbeider, pumpekum, rensk, demontering/montering og dykkerarbeid. Arbeidet starter opp 2.november.

DCIM100GOPRO  DCIM100GOPRO  DCIM100GOPRO

En nettside fra Fjellvann