Revisjon fjernvarme fra sjø

mpenergi as har mottatt revisjon av fjernvarme fra sjø i større anlegg som forsyner Fornebu, Lysaker, Sandvika. Arbeidene består av oppgradering av pumpe kum, pumper og ned til 35m dyp med opptil 700mm inntaks ledninger med 400m lengde samt og vedlikehold for best mulig effekt før vintersesong. Arbeidene starter opp i uke 41.

DCIM100GOPRO DCIM100GOPRO  DCIM100GOPRO DCIM100GOPRO DCIM100GOPRO

En nettside fra Fjellvann