Inspeksjon og vedlikehold av sjøkabler

mpenergi as har fått kontrakten med inspeksjon av sjøkabler i Vestfold for et av landets største energi selskap. Arbeidene består av inspeksjon av kablene ned til 20m dyp, vedlikehold etter REN blad 9305  og forslag til tiltak. Arbeidene starter opp i begynnelsen av oktober og skal være ferdigstilt innen uke 48.

 

  

En nettside fra Fjellvann