Kontroll og vedlikehold av høyspent sjøkabel

mpenergi as har mottatt vedlikeholds arbeider på høyspent kabel i Telemarks kanalen. Arbeidene starter opp i oktober og skal ferdigstilles medio november. Arbeidene består av prosjektledelse, HMS, prosjektarbeid etter REN blad 9305 og dykkerarbeid.

2016-11-17-13-45-44

En nettside fra Fjellvann