Oppgradering av elvekraftverk, samarbeids prosjekt med Nordens største aktør på kritisk infrastruktur

mpenergi AS går sammen med Nordens største aktør på kritisk infrastruktur og samarbeider om oppgradering av et elvekraftverk. mpenergi AS sin rolle blir vannvei og nye konstruksjoner vannvei, herunder HMS, rigg, kran, montering. Oppstart er umiddelbart.

En nettside fra Fjellvann