Fjernvarme oppdrag

mpenergi as har mottatt haste arbeider i forbindelser med fjernvarme fra sjø til industrien og kontor bygninger på Lysaker. Anlegget har akutte driftsproblemer og henter sjøvann fra 30 meter dyp gjennom 400 meter  lang Ø600mm ledning. Arbeidene består av HMS , prosjektledelse, drift og rigg samt undervanns arbeid. Oppstart umiddelbart.

     

En nettside fra Fjellvann