Betong utbedring på Norges største elvekraftverk

mpenergi as har mottatt en mindre , men viktig betong utbedring på et av Norges største elvekraftverk. Kraftstasjonen er bygget i 1920-1924. Betong skaden er på dammen ved flom luker og har påkjenninger ved flom. Arbeidet gjøres og ferdigstilles i februar.

En nettside fra Fjellvann