Prosjektering for flytting av LNG anlegg og mulig kontrakt

mpenergi AS er en av noen få inviterte til å komme opp med beste prosjekt for flytte et LNG anlegg og sette det sammen på nytt industriområde i Vestfold. Vår erfaring med flere hundre vellykkede revisjons stanser for energi bransjen vil her komme godt med da tiden er tilmålt fra produksjonen tillates stanses til LNG anlegget må være funksjonelt igjen. Vi vil gjøre vårt beste for å komme opp med den mest attraktive prosjekt løsningen for kunden.

   

 

En nettside fra Fjellvann