Uforutsett oljelekkasje elvekraftverk, lukesetting

mpenergi AS er blitt rekvirert i forbindelse med at et elvekraftverk har fått oljelekkasje fra turbinen – 80MW kaplan – og skal dermed luke settes og tømmes for vann i vannvei. HMS og prosjektering samt rigg skjer umiddelbart og løpende utførende arbeid.

  

En nettside fra Fjellvann