Arbeid på Nord Europas største elvekraftverk i forbindelse med stenging av hus aggregat.

mpenergi AS har mottatt arbeider med inntak til hus aggregat som som skal støpes igjen. Arbeidene  medfører prosjektledelse, HMS, stål og betongarbeider på inntil 12m dyp. Det skal i tillegg flyttes ut ca 20m3 mudder på vannsiden inne ved trottel ventil.
Arbeidene starter opp rett etter ferien og ferdigstilles i sept.

       

En nettside fra Fjellvann