Drifts oppgradering av 3 fjernvarmeanlegg

mpenergi AS har fått oppdraget med å oppgradere og effektivisere driften av 3 større fjernvarmeanlegg til industrien i Bærum som bruker sjøvann som energi kilde. Arbeidene omfatter planlegging, HMS , driftsoppgaver , rigg , mekanisk arbeid, produksjon av deler og noe sjø/undervannsarbeid.

   

En nettside fra Fjellvann