EU/EØS Avtalen – Bulgaria

mpenergi AS jobber på departement nivå underlagt offentlige anskaffelser fra EU og Norges tilknytting via EØS avtalen i Bulgaria. Vi er involvert i prosjekt løsninger , fremdrift og 3.parts kontrollør i større program for energieffektivisering i kommuner, oppgradering av offentlige bygninger primært skoler og barnehager.

En nettside fra Fjellvann