10 års revisjon 100MW kaplanturbin

mpenergi As er bestilt til 10 års kontroll av 100MW kaplanturbin.
Arbeidet starter januar -21.

En nettside fra Fjellvann