Revisjon 23MW Kaplan turbin

Vi deltar og har ansvaret i vårt fagfelt under revisjon av en 23MW kaplan turbin.

En nettside fra Fjellvann