European Green Deal

Mpenergi AS deltar aktivt i Europa og det grønne skriftet. Her fra event i Juni og European Green Deal I Sofia, Bulgaria med 12 nasjoner tilstede.

En nettside fra Fjellvann