Driftsfeil vannvei i Begnavassdraget

Vi er hentet inn for driftsfeil vannvei i Begnavassdraget. To kraftstasjoner med ca 2 kilometer avstand har vanntap som igjen gir reduserte inntekter. Arbeidene starter opp 24.Juli og medfører prosjektledelse, HMS, rigg, kran, vinsje systemer og dykkerarbeid.

En nettside fra Fjellvann