Kontrollerende arbeid vannvei

Vi har mottatt kontrollerende arbeid vannvei for Norges nest største kraftselskap iforbindelse med stor ombygging som kommer høsten 2014. Prosjekterende, kontrollerende og tegninger gjøres april 2013. Arbeidet er vedrørende inntaksbasseng og inntaket er over 60m, fordelt på 3 føringer under en bru og inntil 12m dybde.

En nettside fra Fjellvann