Prosjektleder på større driftsområde nær elv

Morten Pedersen har mottatt prosjektleder funksjonen og kontrollerende utførende for oppretting av store skjevheter i drifts/kontorbygning på større driftsområde nær elv. Utfylling har presset grunnen opp og bygningen har hevet seg ca 50cm på ene siden. Arbeidet består av prosjekterende, kontrollerende utøvende, rigg, kran og grunnarbeid. Elv i nærheten gjør at særskilte forbehold må tas.

En nettside fra Fjellvann