Prosjektledelse, nedstengning, dykkerarbeid og lukesetting

Vi har mottatt prosjektledelse, nedstengning, dykkerarbeid ned til 12m dyp og lukesetting i forbindelse med revisjon på en 60mgw kaplan turbin. Arbeidene skjer med bruk av løpekatt,vinsjer,kurv og andre mekaniske hjelpemidler.

En nettside fra Fjellvann