Vannfylling og oppstarts arbeider på en dobbel 11mgw Fransis turbin

Vi hatt mottatt vannfylling og oppstarts arbeider på en dobbel 11mgw Fransis turbin som er en del av Nord Europas største elvekraftverk. Dette medfører teknisk arbeid, rigg,kran,fjerning av 4 stk stålkonstruksjoner a 6 tonn på 4x 16m og setting av 4 stk inntaksgrinder i stål a 2 tonn på 4 x 16m. Arbeidene medfører løpende bruk av kran og dykking ned til 16m dyp. Arbeidene starter opp Torsdag 31.januar.

En nettside fra Fjellvann