Mpenergi har mottatt arbeider ved Norges største bio brensel fabrikk

Mpenergi har mottatt arbeider ved Norges største bio brensel fabrikk. Arbeidene innebærer undertrykk vannkjøling til produksjonen fra 4 store pumper i vann. Pumpene gir 780 000 liter vann pr time. Prosjektledelse, HMS, rigg, mekanisk arbeid og dykkerarbeid blir noen av arbeidsoppgavene som starter opp 19.desember. Internett link til fabrikken : http://northseabiodiesel.com

En nettside fra Fjellvann