Befaring og prosjektering første uken i mai til et elvekraftverk i Hedmark

Mpenergi drar på befaring og prosjektering første uken i mai til et elvekraftverk i Hedmark som skal ha revisjon/utbedringer etter vårflommen i noen uker. Arbeidene består av prosjektledelse, rigg ,stillasbygging og arbeid rundt og under kaplan turbinen og dets løpehjul. Arbeidet skjer tørt og kraftstasjonen må luke settes og pumpe tømmes for vann.

En nettside fra Fjellvann