mpenergi har fått oppdraget med nedrigg vannvei for vannfylling

mpenergi har fått oppdraget med nedrigg og opprydding vannvei på 24MW kaplan turbin  i Hedmark som skal vannfylles uke 38.

Strandfossen 10 Strandfossen 12 Strandfossen 11

En nettside fra Fjellvann