Søke feil på kraftstasjon

Vi har blitt rekvirert for å søke feil på kraftstasjon for et av landets største Energi selskap. Feilen forhindrer revisjons arbeid på luker og dermed kritisk. Vi vil dermed frigjøre oss så raskt som mulig for å søke feil og løse dette umiddelbart.

Drift på et av Nord Europas største elvekraftverk

Vi har mottatt større arbeid inn mot drift på et av Nord Europas største elvekraftverk. Arbeidet foregår å håndtere nedstegning av aggregat,lukesetting,tømme kraftstasjon for vann og rigg arbeid. Det vil også være flere dager med dykkerarbeid på 16m dyp.Dykkerarbeidet krever bistand fra mobilkran, kurv og krabb. Arbeidet starter opp umiddelbart.

En nettside fra Fjellvann