Author Archive | Morten Pedersen

Oppgradering og vedlikehold på fjernvarme anlegg

Morten Pedersen Energi har fått oppgradering og vedlikehold på fjernvarme anleggene i sjø til kontorbyggene på Lysaker, Telenor, Aker hovedkontor/Fornebu og Statoil hovedkontor som ligger i Rolfsbukta/Fornebu. Sistnevnte består også av status, kontroll og faktisk beliggenhet av nytt anlegg i sjø. Arbeidene medfører dykkerarbeid på 30m dyp over flere dager, mekanisk, teknisk arbeid og prosjektering samt prosjektledelse. Arbeidene gjøres i mai.

Kontrollerende arbeid vannvei

Vi har mottatt kontrollerende arbeid vannvei for Norges nest største kraftselskap iforbindelse med stor ombygging som kommer høsten 2014. Prosjekterende, kontrollerende og tegninger gjøres april 2013. Arbeidet er vedrørende inntaksbasseng og inntaket er over 60m, fordelt på 3 føringer under en bru og inntil 12m dybde.

Prosjektleder på større driftsområde nær elv

Morten Pedersen har mottatt prosjektleder funksjonen og kontrollerende utførende for oppretting av store skjevheter i drifts/kontorbygning på større driftsområde nær elv. Utfylling har presset grunnen opp og bygningen har hevet seg ca 50cm på ene siden. Arbeidet består av prosjekterende, kontrollerende utøvende, rigg, kran og grunnarbeid. Elv i nærheten gjør at særskilte forbehold må tas.

Et havari på servo

Et havari på servo til en ledeskovel medfører nedstengning av en 110mgw kaplan turbin og arbeid i den forbindelse som prosjektledelse, HMS, nedstengningsprosedyrer, lukesetting, dykkerarbeid, pumpetømming og tetting av luker.

Vannfylling og oppstarts arbeider på en dobbel 11mgw Fransis turbin

Vi hatt mottatt vannfylling og oppstarts arbeider på en dobbel 11mgw Fransis turbin som er en del av Nord Europas største elvekraftverk. Dette medfører teknisk arbeid, rigg,kran,fjerning av 4 stk stålkonstruksjoner a 6 tonn på 4x 16m og setting av 4 stk inntaksgrinder i stål a 2 tonn på 4 x 16m. Arbeidene medfører løpende bruk av kran og dykking ned til 16m dyp. Arbeidene starter opp Torsdag 31.januar.

Arbeider vedrørende nedkjøring og stenging av en av Nord Europas største kraftstasjoner

Vi har mottatt arbeider vedrørende nedkjøring og stenging av en av Nord Europas største kraftstasjoner med blant annet en kaplanturbin på 110mgw som skal ha revisjon frem til vårflommen kommer. Arbeidene består av nedstengning, sikring, dykkerarbeid ned til 18m dyp, setting av stål luker 4 stk a 20 tonn på 5.5 x 18 m samt tetting av luker og tømming av kraftstasjonen for vann. Arbeidene starter opp 11.februar.

En nettside fra Fjellvann