Revisjon 55MW kaplan turbin vannvei.

mpenergi er hentet inn for revisjon av 55MW kaplan turbin vannvei. Arbeidene består av HMS, prosjektledelse, kran, rigg. Lukene oppstrøms og nedstrøms må settes og sugeløpet tømmes for vann. Arbeidene starter opp 5.januar 2015.

En nettside fra Fjellvann