Mottatt ombygging på 2 fjernvarme anlegg for industrien

mpenergi AS har mottatt vesentlige ombygginger og oppgraderinger av fjernvarme fra sjø på 2 anlegg i Asker og Bærum. Fjernvarme anleggene har store underjordiske tekniske rom som det skal utføres mekaniske og tekniske ombygginger for optimalisering av driften og vedlikeholdet av anlegget. I tillegg må det utføres ca 1 ukes jobb på 30m dyp på de to inntakene som henter sjøvann gjennom ledninger Ø 500 og Ø 600 på lengde ca 400m hver. Forprosjektering starter i mars og arbeidene vil gå over 2mnd.

 

En nettside fra Fjellvann