Kontrakt med utbedring av høyspent sjøkabler

mpenergi AS har vunnet kontrakten med å oppgradere og utbedre samlet ca 1,6 km med høyspent sjøkabler i Telemarks kanalen.  HMS, prosjektering , tilrigg og leveranse av materiell skjer løpende fra kontrakt signeringen som fant sted 7.mars. Arbeidene ferdigstilles 1.mai.

       

En nettside fra Fjellvann