Fjernvarme, oppgradering, leveranser og ombygginger

mpenergi AS har prosjektledelse, gjennomføring, utbedring, leveranser og ombygginger på større fjernvarme anlegg i Bærum.  Forprosjekteringen ble utført i mars og arbeidene består nå av nye ventiler DN 500 og DN600, pumpe oppgraderinger, PE rør/sveis, mekanisk ombygging og undervannsarbeid.

      

En nettside fra Fjellvann