Rigg og kran – sikring av høyspentkabler

mpenergi as har prosjektering og oppdraget med overdekning og sikring av landtak med høyspentkabler etter forskrift. Arbeidene gjennomføres i mai -17.

   

En nettside fra Fjellvann