Lukekontroll og prosjektering for nye luker

mpenergi AS har mottatt kontroll og prosjektarbeid på en inntaksluker i forbindelse med fjernvarme som i denne delen av anlegget, henter varmen fra Norges største renseanlegg. Arbeidene skjer uke 38/39 og løpende oktober for produksjon av nye luker.

 

  

En nettside fra Fjellvann