Ombygging av fjernvarme

mpenergi AS har mottatt ombygging av fjernvarme anlegg som henter produksjonen fra sjøvann. Arbeidene består av HMS, prosjektledelse, mekaniske arbeider, rigg, kran og noe vann arbeid. Produksjon av mekaniske deler foregår i september og fysisk oppstart er i begynnelsen av oktober.

    

En nettside fra Fjellvann