Revisjon elvekraftverk

mpenergi AS har mottatt arbeider i forbindelse med revisjon på et av Norges største elvekraftverk. Arbeidene vil foregå på et av de gamle aggregatene med Francis turbin. Arbeidene består av HMS, prosjektledelse, rigg og kran samt noe dykker arbeid. Arbeidene starter opp i slutten av oktober.

   

En nettside fra Fjellvann