Betong rehabilitering elvekraftverk

mpenergi AS har mottatt arbeider på elvekraftverk som omhandler betongrehabilitering på 18m dyp. Arbeidene gjelder ved luke føringer og er ansett som viktig å utbedre. Arbeidene vil ferdigstilles før påske og gjøres vekselsvis med andre kraft arbeider som pågår.

           

En nettside fra Fjellvann