Grind rensk 350m2 inntak

mpenergi AS har mottatt arbeider med å renske inntak med areal på 350m2 til et elvekraftverk. Arbeidene skjer manuelt, med maskin og utstyr samt dykking. Det medgår ca 10 dager å renske rent.

     

En nettside fra Fjellvann