Luke setting nedstrøms elvekraftverk

mpenergi AS har mottatt arbeider med luke setting og føringer på et 40MW elvekraftverk. Arbeidet  foregår med bruk av mobilkran , rigg og undervanns arbeid. Arbeidet gjøres i november.

     

En nettside fra Fjellvann